fbpx

 

Asociaţia „Grow Up Romania” funcţionează ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, non-profit, independentă şi neguvernamentală.

Scopul Grow Up Romania

Grow Up Romania este o entitate auto-sustenabilă, care militează pentru administrarea empatică și transparentă a orașului și care identifică problemele părinților din spațiul public urban și caută soluții pentru rezolvarea lor, prin acțiuni directe și educația spiritului civic, cu beneficii pentru toți locuitorii orașului.

În vederea realizării proiectelor sale, Grow Up Romania este sprijinită de voluntari din întreaga țară și de peste hotare.

Website-ul www.growupromania.ro a fost creat în scopul promovării proiectelor Grow Up Romania, aducerii la cunoştinţa publică a activităţilor Asociaţiei şi dezvoltării acţiunilor de voluntariat și a implicării civice.

Utilizarea website-ului Grow Up Romania

Orice persoană are posibilitatea de accesare şi utilizare a website-ului Grow Up Romania, putându-se înscrie ca voluntar în campaniile iniţiate de Asociaţie.

Prin folosirea website-ului Grow Up Romania, utilizatorii înțeleg să respecte termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul document.

Furnizarea de date

Donatorii vor avea obligaţia să furnizeze date complete şi reale cu privire la persoana lor, astfel cum sunt cerute în formularul de comenzi.

În cazul în care datele furnizate de membri se dovedesc a nu fi reale, inexacte sau incomplete, Asociaţia, prin membrii sau angajații săi, poate suspenda comanda făcută.

Securitatea datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Anumite date personale sunt colectate prin intermediul site-ului web. Toate informațiile date Grow Up Romania sunt stocate în siguranță și nu sunt accesibile altor utilizatori ai acestui website. Aceste reguli de protecție a datelor și de confidențialitate se aplică doar informațiilor pe care ni le furnizați prin intermediul site-ului nostru web. Detaliile privind prelucrarea de către Grow Up Romania a acestor date cu caracter personal sunt disponibile pe pagina Politica de confidențialitate și în Politica noastră privind cookie-urile. Vom colecta informații de la dvs. dacă completați orice formulare de pe site-ul nostru, donați sau dacă ne contactați cu comentarii sau cereri specifice și vom folosi numai informațiile pe care le colectăm despre dvs. în mod legal.

Folosirea informaţiilor Grow Up Romania

Informaţiile cuprinse pe website-ul Grow Up Romania sunt dedicate folosirii membrilor în scop de informare şi interconexiune cu alţi membri şi nu pot face obiectul comercializării, sub nicio formă.

Folosirea ilegală sau neautorizată a informaţiilor Grow Up Romania, incluzând dar nelimitându-se la colectarea numelor de utilizator, adreselor de e-mail, fotografiilor, sau oricăror informaţii sau date ale altor membri Grow Up Romania, în scop de comercializare, difuzare, trimitere de mesaje nesolicitate este strict interzisă.

Proprietatea asupra conţinutului

Prin conţinut sunt definite toate informaţiile cuprinse în website-ul Grow Up Romania, sub formă de text, date, software sau imagini statice.

Conţinutul website-ului este proprietatea Grow Up Romania şi nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al Asociaţiei.

Folosirea fără autorizaţie a informaţiilor, mărcilor sau oricăror date de pe website-ul Grow Up Romania este strict interzisă, în caz de violarea a acestor prevederi, Asociaţia rezervându-şi dreptul de a căuta sprijin legal pentru încălcarea drepturilor sale.

Drepturile de autor

Asociaţia devine proprietară asupra tuturor textelor publicate pe website-ul şi forumul Grow Up Romania.

Legături către alte website-uri

Website-ul Grow Up Romania poate furniza legături (link-uri) către alte website-uri resurse. Grow Up Romania nu are niciun control asupra acestor site-uri sau resurse, nefiind responsabilă pentru conţinutul publicat pe aceste web site-uri sau resurse.

Mai mult, Asociaţia nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de un asemenea conţinut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de web site-uri sau resurse.

Limitarea responsabilităţii 

Grow Up Romania nu va fi responsabilă pentru pierderile suferite, orice efecte negative asupra activității utilizatorului sau alte daune morale și patrimoniale cauzate sau legate de orice conținut, publicitate, bunuri, servicii, software, informații sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul aceste site-uri web. Grow Up Romania nu va fi răspunzătoare pentru funcționalitatea sau performanțele, de exemplu, a software-ului descărcat de pe aceste site-uri web sau pentru încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi care apar prin aceste site-uri web sau prin utilizarea acestor site-uri web. Accesând site-urile web indicate, confirmați că înțelegeți posibilele consecințe ale introducerii site-urilor web indicate și sunteți de acord și acceptați termenii și condițiile menționate mai sus.

Legislaţia aplicabilă

Drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor, aşa cum reies din prezentul document, precum şi efectele juridice produse de acesta, sunt guvernate de legile române in vigoare.

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest document se va soluţiona pe cale amiabilă.

În cazul în care rezolvarea disputelor nu este posibilă în termeni amiabili, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.