fbpx

 

Acest document are ca subiect politică de confidențialitate și cookie-urile folosite în paginile website-ului growupromania.ro deținut de Asociația Grow Up Romania.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Introducere

Colectăm și folosim date personale referitoare la persoane fizice ca parte a activităților noastre. Facem asta tocmai ca parte a modului în care desfășurăm activitățile prin care promovăm buna guvernare și cetățenia activă. De asemenea, colectăm date personale minime despre persoanele care se înscriu la evenimentele sau sondajele noastre sau pentru a primi briefingurile/newsletter-ele noastre sau care lucrează pentru noi sau cu noi.

Această politică de confidențialitate stabilește modul în care Grow Up Romania colectează și utilizează datele personale. Confidențialitatea dvs. este unul dintre angajamentele noastre fundamentale la Grow Up Romania. Prin urmare, ne străduim să procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).

Ce sunt datele personale?

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental , de identitate economică, culturală sau socială.

Domeniul de aplicare

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale beneficiarilor proiectelor noastre, parteneri, donatori, alte persoane care contactează și vizitează Grow Up Romania și reprezentanții acestora, potențiali angajați, voluntari, interni sau asociați și se aplică datelor colectate prin site-ul Grow Up Romania precum și celorlalte date personale pe care Grow Up Romania colectează prin email, rețele sociale (Facebook, Instagram) sau evenimente offline.

Politica de confidențialitate descrie:

 • scopurile pentru care Grow Up Romania colectează și utilizează datele dvs. personale;
 • temeiurile pentru prelucrarea datelor
 • categoriile de date cu caracter personal pe care Grow Up Romania le colectează și procesează;
 • durata procesării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • către cine poate dezvălui Grow Up Romania datele personale

 

SCOPURI, TEMEIURI PENTRU PRELUCRARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE

În contextul interacțiunii cu Grow Up Romania, tu, ca persoană fizică, poți fi supus activităților de prelucrare a datelor pe care le desfășoară Grow Up Romania. Astfel, Grow Up Romania utilizează datele dvs. personale în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteți un donator de Grow Up Romania:

 1.1. Furnizarea de informații despre Grow Up Romania

Grow Up Romania utilizează datele dvs. personale relevante pentru a furniza informații despre activitatea Asociației.

1.2. Comunicare

Grow Up Romania utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu activitatea Grow Up Romania, proiecte, evenimente și orice alte probleme relevante. Grow Up Romania se bazează în acest caz pe acceptarea statutului Grow Up Romania ca temei pentru prelucrare.

1.3 Trimiterea de newsletter

Grow Up Romania pot utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newslettere despre activitățile, proiectele, întâlnirile, comunicatele de presă, documentele de poziție, evenimentele, invitațiile și orice alte informații relevante ale Grow Up Romania, dar numai dacă v-ați abonat sau v-ați dat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor făcând clic pe linkul „dezabonare” (găsit în subsolul paginii) atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriindu-ne la [email protected].

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa, suma donată, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

2. Dacă sunteți beneficiar al unuia dintre proiectele noastre sau sunteți abonat la newsletter

 2.1. Furnizarea de informații despre activitatea Grow Up Romania

Grow Up Romania utilizează datele personale relevante pentru a furniza informații despre proiectele în curs, anterioare sau viitoare, evenimente, întâlniri, documente de poziție, comunicate de presă, calls to action, sondaje, rapoartele de activitate sau orice alte informații relevante pentru mediul ONG și orice alte informații specifice ce țin de activitatea noastră.

2.2. Comunicare

Grow Up Romania utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu proiectele Grow Up Romania, întâlniri cu autoritățile, documente de poziție, rapoarte de activitate, proiecte anterioare, în curs sau viitoare, apeluri la acțiune, anchete, legislație importantă și orice alte informații relevante. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

 2.3 Trimiterea de newslettere

Grow Up Romania pot utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter despre activitatea Grow Up Romania, proiecte, comunicatele de presă ale Grow Up Romania, documentele de poziție, invitații la evenimente și orice alte informații relevante, dar numai dacă v-ați abonat sau ne-ați dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter în viitor făcând click pe „Dezabonare” atunci când primiți e-mailul sau să ne scrieți la [email protected].

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către un partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, ocupația, e-mailul, telefonul, datele de identificare.

3. Dacă sunteți partener, colaborator (inclusiv voluntari) sau un furnizor de servicii al / pentru Grow Up Romania

3.1. Menținerea relației noastre contractuale

Grow Up Romania utilizează datele dvs. personale relevante pentru a ne menține relația contractuală. Grow Up Romania se bazează, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru prelucrare.

3.2. Comunicare

Grow Up Romania utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru servicii sau proiecte. Grow Up Romania se bazează, de asemenea, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei de prelucrare.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

4. Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat sau alt colaborator al unui partener Grow Up Romania

4.1. Menținerea relației noastre contractuale cu partenerii

Folosim datele personale relevante pentru a ne mentine relatia contractuala cu partenerii nostri. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

4.2. Comunicare

Folosim datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru afaceri sau proiect. De asemenea, în acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală se desfășoară în mod adecvat.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate Grow Up Romania, de obicei de către dvs.

5. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de Internet:

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru de internet (www.growupromania.ro), pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

Pentru toate categoriile de persoane vizate de mai sus, Grow Up Romania poate prelucra, de asemenea, datele dvs. în contextul modificărilor structurale sau al tranzacțiilor similare care implică Grow Up Romania. În acest caz, motivele pentru prelucrare pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care Grow Up Romania este obligată din punct de vedere legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unei înțelegeri încheiate de Grow Up Romania în contextul unei astfel de tranzacții sunteți parte la o astfel de înțelegere) sau interesul legitim al Grow Up Romania de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

 

FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., Grow Up Romania vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă oferim informații privind activitatea Grow Up Romania).

Dacă oferiți Grow Up Romania datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de dezvăluire modalitatea în care Grow Up Romania intenționează să proceseze datele lor personale, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

Deși, de regulă, nu vom divulga datele dvs. personale unor terțe părți, putem să dezvăluim date personale relevante instanțelor judecătorești, autorităților relevante și afiliaților, în contextul activităților Grow Up Romania.

DURATA PRELUCRĂRII

Datele dvs. vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopul preconizat al colectării datelor. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre datele personale pe care le colectăm, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa [email protected]. 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, dacă da, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dvs. personale, dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ștergerea datelor – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricții – permițându-vă să obțineți restricția de prelucrare a datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
 • dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit sau să transmiteți aceste date unui controlor de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exerciți drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de controlor de date, o solicitare scrisă la Grow Up Romania, Str. N. Pascu nr. 1A, sc. A, ap. 31, Sector 3, București, România sau prin trimiterea unui e-mail către noi la [email protected]

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să adresăm întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

 

Cookies

Cookies sunt fişiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului, în scopul facilitării navigării pe website-ul Asociaţiei.

Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele şi preferinţele, pentru a monitoriza parcursuri pe site, şi pentru a personaliza paginile în funcţie de vizitator.

Utilizatorii pot folosi opţiunea de respingere a cookies, în cazul în care nu doresc plasarea acestora pe hard-disk. 

POLITICA DE UTILIZARE COOKIES

Importanța cookie-urilor pentru vizitatorul site-ului

Îmbunătățirea experientei tale pe site-ul nostru este principalul motiv pentru care folosim cookies. Acceptarea tuturor cookie-urilor din site-ul nostru crește semnificativ calitatea conținutului văzut de vizitator. Fără aceste cookie-uri, părți din site-ul nostru nu vor fi disponibile. Cookie-urile ne permit sa memoram setarile si preferințele vizitatorilor. Acest lucru facilitează adaptarea conținutului disponibil pentru vizitator, la fiecare revenire pe site. Acceptarea cookie-urilor contribuie semnificativ la ușurința cu care vei găsi informațiile căutate. Prin intermediul cookie-urilor putem recunoaște și numără vizitatorii. Astfel, putem genera rapoarte statistice legate de cum este utilizat site-ul nostru. De asemenea, cookie-urile ne ajuta sa masuram performanța campaniilor noastre publicitare. Folosim informațiile strânse prin cookie-uri pentru a îmbunătăți și optimiza conținutul site-ului special pentru vizitatori.

Ce sunt cookie-urile si la ce se folosesc?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, care este generat de către un web-server către un web browser (ex: Firefox, Chrome, Edge, Safari, Opera, Internet Explorer, Edge etc.) pentru a fi stocat în memoria volatilă și/sau memoria nevolatila a computerului, telefonului, tabletei sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează website-ul. Cookie-ul nu conține, viruși, spyware sau malware. Cookie-urile nu conțin cod care poate fi executat sau auto executat pe terminalele vizitatorului. Cookie-urile sunt peste tot și dacă dorești sa navighezi pe Internet, cele mai multe site-uri folosesc cookie-uri. Prin intermediul cookie-urilor se poate identifica terminalul utilizatorului, tipul de web browser folosit, setarile browser-ului relevante pentru cookies (gen Do Not Track) și alte informații cum ar fi adresa IP (dacă este cazul), zona și țara din care se face accesarea conținutului, frecvența accesarii și altele. Scopul folosirii acestor informații colectate prin intermediul cookie-urilor este prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului (limba, format, etc.) și de a ține minte opțiunile utilizatorului la fiecare revenire pe site. Totodată, cookie-urile pot fi utilizate în realizarea de statistici și în scopul afișării conținutului publicitar relevant utilizatorului. Din punct de vedere al necesității, cookie-urile se împart în două categorii: cookie-uri esentiale și cookie-uri neesențiale.

 • Cookie-urile esentiale sunt cele care asigură buna funcționare a site-ului și fără de care site-ul nu poate functiona corect. Aceste cookie-uri trebuie acceptate pentru a naviga pe site-ul Grow Up Romania.ro si toate paginile si subdomeniile aferente.
 • Cookie-urile neesențiale sunt cele care ajuta mult la funcționarea și optimizarea conținutului site-ului prin prelucrarea și adaptarea informației la utilizator. Aceste cookie-uri nu sunt absolut necesare functionalitatii site-ului.

Cookie-urile pot fi clasificate în mai multe feluri în funcție de proveniența lor.

 • Un cookie First party este un cookie generat și folosit doar de website-ul vizitat. De cele mai multe ori, aceste cookie-uri sunt cookie-uri esențiale.
 • Cookie-urile Third party sunt cookie-uri a caror provenienta este din exteriorul site-ului si a caror informatie nu o putem controla. De cele mai multe ori astfel de cookie-uri sunt neesentiale. Un tip de cookie third party des utilizat este cookie-ul Google Analytics. Datele stranse prin intermediul acestor cookie-uri și scopul în care aceste date pot fi folosite nu este controlat de site. Consultați Politica de confidentialitate pentru Google Analytics.

În funcție de durata valabilității, cookie-urile sunt: Cookie-urile de sesiune – cookie-urile care au o valabilitate scurtă, ele expirând în momentul în care închideți web browser-ul. Cookie-urile persistente sunt fișiere care rămân memorate pe terminalul dumneavoastră pe o perioada mai lungă (dar nu indefinită). Ele expiră automat, cand ajung la limita termenului de valabilitate sau pot fi șterse manual. În funcție de scopul în care se folosesc, cookie-urile sunt:

 • Necesare funcționalității site-ului – cookie-uri fără de care nu se poate naviga pe site. Printre altele, ele mențin securitatea și integritatea sesiunii vizitatorului. Pentru memorare de preferințe – cookie-urile prin intermediul cărora se memorează opțiunile vizitatorului cu privire la limba, regiune etc. Ele se folosesc si pentru funcțiile de auto completare, completandu-se de exemplu userul cand reveniti pe pagina.
 • Statistice – cookie-uri care colecteaza date anonime utilizate de obicei în optimizarea site-ului și a conținutului.
 • Utilizate în scop de marketing – cookie-uri care se folosesc pentru a identifica vizitatorii în navigarea lor pe diferite site-uri. Acestea sunt gândite pentru a furniza publicitate relevantă fiecărui utilizator în parte, în funcție de preferințele lui din trecut.

Ce cookie-uri folosește site-ul nostru

Site-ul growupromania.ro foloseste atat cookie-uri de sesiune cât și cookie-uri persistente. Acest site folosește cookie-uri first party. La accesarea site-ului nostru este posibil sa intrați în contact cu diverse cookie-uri, în funcție de preferințele dumneavoastră, exprimate prin formularul din zona de jos cu privire la preferințele de cookie-uri sau în funcție de setarile din browser-ul tau. Mai jos se afișează cookie-urile, tag-urile și alte dispozitive similare utilizate de acest site web, împreuna cu informații despre scopul și durata fiecăruia dintre ele.

Cookie   Utilizare
tplis_cl_cookie_policy_accepted     Ține minte starea vizitatorului care a dat click pe Accept cookie utilizat de modelul EU Cookie Law
VISITOR_INFO1_LIVE   Cookie Third-Party utilizat de YouTube pe paginile unde sunt încărcate video
   

Informațiile afișate pot fi actualizate pe masura ce serviciile oferite pe acest site se vor modifica. Cu toate acestea informațiile pot sa nu includă temporar un cookie, un tag sau un alt dispozitiv similar ca urmare a actualizării.

Cum se pot șterge cookie-urile

La prima vizitare a site-ului, veți putea să alegeți tipul de cookie-uri pe care le acceptati (cu excepția cookie-urilor esentiale pentru funcționarea site-ului, fără de care nu veți putea accesa site-ul). Ulterior, dacă doriți să schimbați preferințele, aveți la dispoziție mai multe metode de opt out, printre care:

 • Puteți modifica setarile din web browserul dv care țin de administrarea cookie-urilor, astfel limitand folosirea viitoarelor cookie-uri pe fiecare site în parte.
 • Puteți șterge toate cookie-urile stocate de web browserul dvs.
 • Puteți șterge selectiv cookie-urile stocate de web browserul dvs.
 • Puteți instala un plugin pentru cookie management în browser-ul dv (în funcție de browser, exista mai multe opțiuni disponibile)

Limitarea sau ștergerea cookie-urilor în web browserul utilizat se face urmând acești pași.

 

Schimbarea Politicii de Confidenţialitate

Asociaţia îşi rezervă dreptul de a opera modificări sau actualizări asupra Politicii de Confidenţialitate în orice moment.

Schimbările majore ale prevederilor prezentei Politici de Confidenţialitate vor fi aduse la cunoştinţa membrilor printr-un anunţ făcut pe paginile principale ale website-ului.

Folosirea în continuare a website-ului de către membrii Asociaţiei va reprezenta acordul acestora cu privire la modificările aduse.